stara strona
Polcam sp. z o.o.
05-075 Warszawa - Wesoła
ul. Słowicza 5

tel. (0-22) 773-45-56
tel. (0-22) 773-47-82
fax. (0-22) 773-44-68
e-mail: polcam@polcam.com.pl

Jeśli masz pytanie do firmy, bądź jakąś uwagę, wypełnij i wyślij poniższy formularz.

Jest on jednocześnie załącznikiem do wyboru właściwej technologii oraz skalkulowania oferty cenowej i ilościowej,dotyczączej utwardzenia i zabezpieczenia posadzki przemysłowej, przy zastosowaniu technologii LITORIN i HERKULIT.

Dziękujemy !

imię* 
nazwisko* 
nazwa firmy 
i adres 
e-mail* 
telefon Warunki techniczne powierzchni i jej przeznaczenie
  • Technologia wykonywania podkładu oraz klasa betonu pod względem odpornościowym.
beton klasy B-   
czy już wykonany?  

nie
tak; jeśli tak, to kiedy?

kiedy ma być wykonany?
(w przybliżeniu)
 
zawartość plastyfikatorów
[w % na m²/mł]
 
sposób zacierania powierzchni   mechanicznie
manualnie
czy już eksploatowany? jeśli tak, to jak długo?Przeznaczenie pomieszczenia


rodzaj produkcji
  spożywcza mechaniczna elektrotechniczna
chemiczna drzewna innatyp obiektu
  magazyn zwykły
magazyn wysokiego składowania
obiekt handlowy
garaż
parking
inne  
uwagi