stara strona
Polcam sp. z o.o.
05-075 Warszawa - Wesoła
ul. Słowicza 5

tel. (0-22) 773-45-56
tel. (0-22) 773-47-82
fax. (0-22) 773-44-68
e-mail: polcam@polcam.com.pl

Lindolit jest to dyspersyjny preparat akrylanowy z dodatkami substancji alkalicznych służący do nakładania na świeżo wylane powierzchnie betonowe. Zapobiega kurczeniu i zbyt szybkiemu wysychaniu świeżo wylanego betonu.

Pielęgnacja powierzchni betonowych ma bardzo duży wpływ na ostateczną ich jakość. Odpowiedni skład i fachowe wykonanie posadzki betonowej nie wystarcza, by uzyskać jej maksymalną wytrzymałość i trwałość.

Powierzchnia betonu nie może wysychać zbyt szybko. Warunki zewnętrzne i wewnętrzne (wysokie temperatury, niska wilgotność, ruch powietrza) mogą spowodować, że w betonie będzie zbyt mało wody, niezbędnej do jego utwardzenia. Brak wody zmniejszy wytrzymałość i zwiększy stopień kurczenia się betonu, a to z kolei spowoduje pęknięcia w betonie.

Właściwości Lindolitu:
  • zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu,
  • zwiększa twardość i szczelność betonu,
  • zmniejsza możliwość powstawania wykwitów wapiennych i przebarwień w betonach,
  • nie wydziela żadnych oparów i gazów,
  • zastępuje wodę i folię.
Stosowanie Lindolitu:
  • LINDOLIT należy stosować bezpośrednio po zakończeniu procesu kładzenia wylewki betonowej lub do 12 godzin, licząc od ostatecznego wygładzenia powierzchni betonu. Można również następnego dnia, po ostatecznym wygładzeniu powierzchni,
  • rozlać LINDOLIT tak, aby ciecz pokryła całkowicie powierzchnię (np. przy pomocy konewki z sitem, natryskiwarki mechanicznej lub rozpylacza ogrodowego), a następnie rozprowadzić, też równomiernie, prostymi pociągnięciami w jednym kierunku, przy pomocy mopa, ściągaczki gumowej lub miękkiej szczotki. Kałuże powstałe w wyniku nadmiaru należy natychmiast rozprowadzić.
  • Przed użyciem, należy LINDOLIT rozcieńczyć w stosunku 1:3 z wodą (1 litr LINDOLITU na 3 L wody). Uzyskany 4 litrowy roztwór wystarcza na ok. 15 - 20 m2.
Technika nakładania Lindolitu: